Väistämissäännöt

Nettistarttikurssi, osa 2

Vesillä liikkuu monia erilaisia vesikulkuneuvoja kajakista avomeriristeilijään. Ystävällisyyden ohella hyvä toimintatapa turvalliseen vesillä liikkumiseen on, että kaikki väistävät toisiaan ja välttävät kosketusta. Kahden veneen kohdatessa toisella veneellä on kuitenkin aina myös väistövelvollisuus, joka määräytyy nyt läpi käytävien sääntöjen mukaan.

"Se väistää, jonka on helpoin väistää", käy hyvin väistämissääntöjen punaiseksi langaksi. Väistäjä tekee jo hyvissä ajoin tarvittavat suunnan tai nopeuden muutokset, jotta yhteentörmäys vältetään.

Kaikki vesikulkuneuvot jakautuvat oheisen kuvan viiteen kategoriaan (1-5) juuri sen mukaan, mikä on niiden ohjailukyky ja siten väistämiskyky. Jokainen alus kuuluu aina johonkin näistä kategorioista, mutta tilanteen mukaan sama vene voi kuulua eri kategorioihin.

Vesikulkuneuvojen viisi väistämiskategoriaa

Ensimmäisen kategorian nimi on "Liikuntakyvytön tai haaksirikkoutunut alus". Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi

Kategorian alukset eivät yksinkertaisesti pysty väistämään.

Toisen kategorian nimi on "Rajoitettu ohjailukyky". Vaikka tämän kategorian alus alkaisi väistää, ei sen suunta eikä nopeus kovin helposti muuttuisi riittävästi törmäyksen välttämiseksi. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi

Edellisistä esimerkeistä huomaa, että nämä kategoriat ovat sidottuja väistämistilanteeseen ja ovat suhteellisiä ja enemmän suuntaa-antavia. Ystävällisyys muita vesillä liikkujia kohtaan on se tärkein sääntö.

Kolmas kategoria on "Syväyksen rajoittama alus". Tässä kategoriassa otetaan huomioon kunkin veneen turvallinen liikkumisalue vesillä. Jos esimerkiksi muut säännöt ohjeistaisivat moottorivenettä väistämään purjevenettä, mutta moottoriveneen ainoa suunta väistää olisi liian matala vesi, purjeveneen pitää tietenkin väistää. Tällöin katsottaisi, että moottorivene siinä tilanteessa kuuluu kolmanteen kategoriaan. Sama tilanne voi tulla eteen kahdella purjeveneellä tai useamman aluksen tilanteessa, jossa mukana voi olla monia veneitä, kajakki ja vaikka laiva. Kunkin veneen kipparin tulee tällaisissa tilanteissa lukea tilannetta niin, että kukaan ei tule ajaneeksi pohjakosketusta. Tällaiset tilanteet tulee pyrkiä kiertämään ennakoimalla. Kolmanteen kategoriaan voi kuulua esimerkiksi seuraavia aluksia:

POIKKEUS: Kapeilla veneväylillä - esimerkiksi saarien suojassa - alle 20 metriä pitkät alukset väistävät aina yli 20 metriä pitkiä aluksia. Tuota rajaa pitemmät alukset väistävät toisiaan siis omassa kategoriassaan, jota ei ole tähän esitykseen sisällytetty.

Lukija voi aivan aiheellisesti kysyä, miten ihmeessä vesillä liikkuessa tunnistaa, mikä vene kuuluu mihinkin kategoriaan erityisesti, kun puhutaan ensimmäisestä kolmesta. Vastaus on, ettei sitä voikaan aina varmasti tietää.

Tällainen kategoriajako auttaa kuitenkin ymmärtämään muiden veneilijöiden väistämiskykyä ja tilan tarvetta. Se opettaa myös lukemaan väistämistilanteita niin, että kykenee ennakkoon välttää tilanteet, joissa ei voi olla varma, että myös toinen vesillä liikkuja on ymmärtänyt tilanteen väistämisvelvollisuuden samoin kuin itse. Tämän takia ystävällisyys muita vesillä liikkujia kohtaan on tärkeintä.

Neljäs kategoria on purjeilla ja tuulen voimalla liikkuville purjeveneille. Normaalit purjeveneet väistävät ylempiä kategorioita, joihin kuuluvat kaikki, joiden väistämiskyky on heikompi. Purjeveneet väistävät toisiaan omien väistämissääntöjen I-III mukaan.

Viidenteen kategoriaan kuuluvat kaikki moottorikäyttöiset alukset, joiden ohjailukyvyssä ei ole vikaa ja joilla on syväyksen puolesta tilaa väistää. Tähän kategoriaan kuuluvat esimerkiksi

Purjeveneiden kolme väistämissääntöä

Kahden purjeveneen kohdatessa sovelletaan kolmea sääntöä järjestyksessä alkaen ensimmäisestä säännöstä. Jos ensimmäinen sääntö antaa vastauksen, kumpi veneistä on väistövelvollinen, ei muita sääntöjä tarvita kyseisessä väistämistilanteessa. Muussa tapauksessa katsotaan, mitä seuraava sääntö sanoo.

Jokainen vesikulkuneuvo kuuluu aina johonkin viidestä (1-5) kategoriasta, joiden kesken alempi väistää ylempää. Purjeveneet väistävät toisiaan kolmea perussääntöä (I-III) soveltaen.

I Styyrpuuri-paarpuuri (styyra-paara)

"Kun veneet ovat eri halsseilla, vasemmalla halssilla olevan veneen täytyy väistää oikealla halssilla olevaa venettä." (Purjehduksen kilpailusäännöt, sääntö 10.)

Halssilla tarkoitetaan sitä, kummalta puolelta tuuli tulee veneeseen. Kun tuuli tulee veneeseen oikealta puolelta, sanotaan, että vene on styyrpuurin halssilla tai styyralla. Paarpuurin tai paaran vene on väistövelvollinen. (Kuvassa punaisen suorakulmion sisässä.)

II Ylempi vene väistää

"Kun veneet ovat samalla halssilla ja peittävät toisiaan, tuulen puolen veneen täytyy väistää suojan puolen venettä." (Purjehduksen kilpailusäännöt, sääntö 11)

Veneet peittävät toisiaan, kun kumpi tahansa vene on toisen veneen perän ja keulan kautta kulkevien kuvitteellisten linjojen välissä eli käytännössä, kun veneet ovat vierekkäin. Tuulen puolen vene on väistövelvollinen. Toisin sanoen sen, joka ajaa alemmas tuuleen nähden, tulee kiertää toinen vene joko sen keulan tai perän puolelta, kun ajoreitit risteävät.

III Perästä tuleva vene väistää

"Kun veneet ovat samalla halssilla eivätkä peitä toisiaan, selvästi perässä olevan veneen täytyy väistää selvästi edessä olevaa venettä." (Purjehduksen kilpailusäännöt, sääntö 12.)

Tämä sääntö tahtoo sanoa, että nopeamman veneen tulee kiertää saavuttamansa hitaampi vene. Tämän säännön voi sanoa olevan jopa itsestään selvyys. Eihän hitaampi ja saavutettava vene voi tietää, mihin suuntaan sen tulisi väistää.

Väistämissäännöt oppii parhaiten käytännössä

Edellä läpi käydyillä viidellä väistämiskategorialla ja kolmella purjeveneiden väistämissäännöllä voi selvittää kaikki väistämistilanteet, joita vesillä tulee vastaan. Sääntöjen oppiminen selkärankaan on osa turvallista vesillä liikkumisen taitoa. Käymällä läpi useamman keksityn esimerkkitilanteen paperin ja kynän kanssa saa jo huomattavasti paremman tuntuman eri tilanteisiin kuin vain lukemalla nämä väistämissääntökuvaukset.

Esimerkkitilanteiksi voi keksiä useamman veneen kohtaamisia tai vaikka piirtämällä rannan rajoittaman vesialueen, jossa kategoriaan kolme sijoittuu useampi vene. Mallia piirtämiseen voi ottaa oheisista kuvista, joissa on käyty läpi purjeveneiden väistämissäännöt.

Pärskeen purjehduksen starttikurssilla väistämissäännöt ovat mietinnässä koko ajan, kun olemme vesillä. Alkuvaiheessa kouluttaja neuvoo kulloisenkin kipparin eri väistämistilanteiden ympäri, jotta keskittyminen voi kohdistua veneenhallinnan opetteluun. Kurssin edetessä koko miehistön tehtäväksi tulee eri veneiden havainnoiminen ja väistämissääntöjen soveltaminen.