Nettistarttikurssi

Purjehdusakatemia Pärskeen Nettistarttikurssi on kuusiosainen teoriasarja, jossa käydään havainnollisesti läpi Purjehduksen Starttikurssin keskeisiä opetusaiheita ja purjehduksessa yleisesti tärkeitä taitoja.

Nettistarttikurssin sisältöjen ei-kaupallinen ja kaupallinen hyödyntäminen on lähtökohtaisesti mahdollista mutta luvanvaraista. Pyydä lupa Vertti Niemeltä (040 512 7500).

Vene on kulkuneuvo, jossa peräsin ohjaa ja tuuli kuljettaa. Purjeen kulma tuuleen nähden on tärkein osa purjehdusta... mutta vasta sitten kun veneen keula osoittaa oikeaan suuntaan.

Kaikilla vesikulkuneuvoilla on aina velvollisuus välttää kosketusta eli yhteentörmäystä. Väistämisvelvollisuus määräytyy yleensä sen mukaan, kumman on helpompi välttää kosketusta.

Purjeveneessä on monta teknistä yksityiskohtaa. Liikkuva venee eroaa ilmiönä arkielämästä rannassa. Purjehtijoilla on runsas sanasto auttamaan täsmällistä viestintää veneessä.

"Talvi yllätti autoilijat. Myrsky yllätti veneilijät."

Merisäätietoja saa radiosta, paikallissäätiedoista, sadetutkasta, tuuliennusteesta, pilviä ja tuulen vaihtelua havainnoimalla ja merikarttaa lukemalla.

Purjeiden reunoissa on pieniä trimmiköysiä, jotka vetävät kangasta eri muotoiseksi. Kovalla tuulella väärin trimmattu purje vaikeuttaa veneen pitämistä hallussa. Kevyellä kelillä veneestä on vauhti kateissa, jos trimmit ovat pielessä.

---- TULOSSA ----

Reitin suunnittelussa merikartalta poistetaan kaikki reitin ja veneen kannalta epäolennainen. Valmiissa suunnitelmassa on vähimmäismäärä merimerkkejä ja kiintopisteitä, jotka tarvitsee huomioida. Näin purjehtijan huomio vapautuu veneeseen, tuuleen ja meriluontoon keskittymiseen.

---- TULOSSA ----